Bangor University

Y Gyfraith gyda’r Gymraeg (Law with Welsh) (LLB)

Save Request Info Compare

Program Information

School:Bangor University
Degree:Bachelor; Honours
Field of Study:Celtic Languages, Literatures, and Linguistics
Law (LL.B, J.D., B.C.L.)
Description:Mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni gyd, ac mae gwybodaeth i’r gyfraith yn gwella ein dealltwriaeth o’r gymdeithas a’r byd o’n cwmpas. Mae’r cwrs yn cynnig addysg eang yn y gyfraith, yn datblygu dealltwriaeth ac yn gallugoi graddedidgion i ddilyn gyrfaeodd yn y maes cyfreithiol.

Mae’r Gyfraith gyda’r Gymraeg yn radd gymwysedig yn y gyfraith i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa yng Nghymru ac sy’n dymuno sicrhau y byddant yn gallu defnyddio’u sgiliau cyfreithiol ar ôl graddio gyda’r un gallu a’r hyder yn y Gymraeg a’r Saesneg, er mwyn cyflawni anghenion cymdeithas ddwyieithog y Gymru fodern.

URL:Y Gyfraith gyda’r Gymraeg (Law with Welsh) (LLB) at Bangor University
Length:3 Year(s)
Careers:Court Officers and Justices of the PeaceLawyersJudges

Admission Requirements

Test Scores:
  • International English Language Testing System (academic or immigration) [min. 6.0]

We welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements – IELTS 6.0).

Additional Admission Requirements:
  • Statement of Research Interests

* We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.

Modified on January 14, 2018